Beschermd monument

Huis der Bootslieden

Beschermd monument van 11-05-1983 tot heden
ID: 13577   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13577

Besluiten

Geografisch pakket Ieper
definitieve beschermingsbesluiten: 11-05-1983  ID: 1919

Beschrijving

Het huis der Bootslieden te Ieper, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke en historische waarde van het monument als volgt werden gemotiveerd: ”Het is een bakstenen puntgevel, begrensd door een rollaag. Boven in de punt bevindt zich een nis. Oorspronkelijk is het huis gebouwd in 1629. Het huis werd heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog, echter niet met zijn oorspronkelijke gevel. De verhoudingen van de vensteropeningen zijn veranderd, ook de horizontale lijsten bevinden zich niet meer op dezelfde plaats in de gevel. De halfreliëfs dateren van deze periode.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000454, 16 monumenten, advies KCML (1983).

Waarden

Het huis van de Bootslieden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis der Bootslieden

Veemarkt 9 (Ieper)
Genaamd naar het voormalige gildehuis der schippers. Oorspronkelijk gebouw in lokale renaissancestijl van 1629. Na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd naar het vooroorlogse uitzicht.