Beschermd monument

Twee verkoopstanden en Tolhuisje

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden
ID: 13593   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13593

Besluiten

Vispoort, Minkhuisje, verkoopsstanden en de Vismarkt
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1486

Beschrijving

De twee verkoopstanden en het tolhuisje op de Vismarkt te Ieper, naar ontwerp van architect Jules Coomans, zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “Het betreft de reconstructie van een tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest geheel (+- 1920). Om hygiënische en andere redenen heeft deze vismarkt nu zijn oorspronkelijke bestemming verloren. Het is ook om deze reden dat gelijkaardige half-overdekte vismarkten in veel andere steden zijn verdwenen. Het betreft hier dus een vrij zeldzaam geworden voorbeeld van een commercieel ensemble dat tot voor 1950 een belangrijke rol in het stedelijk gebeuren heeft gespeeld. In deze zin bezit de Vismarkt te Ieper een historische waarde. De architectuurhistorische waarde zit in het feit dat wij hier te maken hebben met een fijn afgewerkte reconstructie gedeeltelijk in gotische, gedeeltelijk in barokstijl; Dit kadert volledig in de groots opgezette heropbouw van Ieper waarbij destijds, na een harde discussie een historische optie werd genomen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000374, Vismarkt 1 tot 3 en Boterstraat 23: toegangspoort (monument) en onmiddellijke omgeving (dorpsgezicht) (S.N., 1980).


Waarden

Het Tolhuisje en de twee verkoopstanden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Tolhuisje

Vismarkt zonder nummer (Ieper)
Tolkantoor op arduinen platform, afgezet met gietijzeren leuning. Gebouwd naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) en hier in 1899 opgericht; thans, identieke reconstructie, naar ontwerp van dezelfde architect, van 1923.


Verkoopstanden

Vismarkt zonder nummer (Ieper)
Verkoopsstallen naar ontwerp van architect Jules Coomans (Ieper) van 1923, ter vervanging van vooroorlogse "loodsen" op gietijzeren colonetten, zie oude foto circa 1900.