Beschermd monument

Molensite windmolen De Grote Macht: molen

Beschermd monument van 19-03-1996 tot heden

ID
13610
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13610

Besluiten

Windmolen De Grote Macht
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-1996  ID: 3008

Beschrijving

De windmolen, genaamd De Grote Macht of Witte Molen, is beschermd als monument. De ruimere molensite is beschermd als dorpsgezicht bij Koninklijk Besluit van 19 maart 1996.Waarden

De windmolen, genaamd De Grote Macht, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

industrieel-archeologische waarde, historische waarde, industrieel archeologische, in casu molinologische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als uitzonderlijk zware en hoge romp van een windmolen die in 1817 uitsluitend als zware dubbele oliemolen, in onderhavig geval onder andere met vier slagbanken, twee koppel pletstenen en twee vuringen, werd opgetrokken; die later werd voorzien van drie koppel maalstenen; die als dusdanig een uniek restant is van een aantal gelijkaardige molens die in de Hollandse en Franse periodes werden gebouwd met zowel bak- als natuursteen als prestigieus bedoeld materiaal; die van een merkwaardig natuurstenen portaal is voorzien; die een voorbeeld is van 'luxueuze' molenarchitectuur uit het begin van de 19de eeuw; die in de voor een oliemolen ongebruikelijke vorm van een stellingmolen werd opgericht; die nog een oorspronkelijke kollergang bezit; die werd opgetrokken door een familie die in Menen rond 1800-1830 een belangrijke politieke invloed had.

industrieel-archeologische waarde

industrieel-archeologische waarde, historische waarde, industrieel archeologische, in casu molinologische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als uitzonderlijk zware en hoge romp van een windmolen die in 1817 uitsluitend als zware dubbele oliemolen, in onderhavig geval onder andere met vier slagbanken, twee koppel pletstenen en twee vuringen, werd opgetrokken; die later werd voorzien van drie koppel maalstenen; die als dusdanig een uniek restant is van een aantal gelijkaardige molens die in de Hollandse en Franse periodes werden gebouwd met zowel bak- als natuursteen als prestigieus bedoeld materiaal; die van een merkwaardig natuurstenen portaal is voorzien; die een voorbeeld is van 'luxueuze' molenarchitectuur uit het begin van de 19de eeuw; die in de voor een oliemolen ongebruikelijke vorm van een stellingmolen werd opgericht; die nog een oorspronkelijke kollergang bezit; die werd opgetrokken door een familie die in Menen rond 1800-1830 een belangrijke politieke invloed had.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Windmolensite De Grote Macht

Wittemolenstraat 277, 277A (Wevelgem)
De vanaf 1816-1817 ontwikkelde windmolensite omvat de windmolen De Grote Macht of Witte Molen, de molenaarswoning, de stallen met het stoomketelgebouw, de maalderij (1922) en het berghok voor olievaten. Smeedijzeren hekken tussen bakstenen pilasters geven toegang tot het molenerf. Met zijn erg brede buitendiameter is de Grote Macht de meest volumineuze van de bewaarde West-Vlaamse windmolens. Deze hoge stellingmolen vormt een unieke getuige van de 'luxueuze' molenarchitectuur in de Franse en Hollandse periodes, waarbij naast baksteen ook prestigieuze natuursteen werd gebruikt. De molen met herstelde kap en wiekenkruis vormt een baken in het omgevende landschap.