Beschermd monument

Molensite windmolen De Grote Macht: molen

Beschermd monument van 19-03-1996 tot heden
ID: 13610   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13610

Besluiten

Windmolen De Grote Macht
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-1996  ID: 3008

Beschrijving

De windmolen, genaamd De Grote Macht of Witte Molen, is beschermd als monument. De ruimere molensite is beschermd als dorpsgezicht bij Koninklijk Besluit van 19 maart 1996.Waarden

De windmolen, genaamd De Grote Macht, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

industrieel-archeologische waarde, historische waarde, industrieel archeologische, in casu molinologische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als uitzonderlijk zware en hoge romp van een windmolen die in 1817 uitsluitend als zware dubbele oliemolen, in onderhavig geval onder andere met vier slagbanken, twee koppel pletstenen en twee vuringen, werd opgetrokken; die later werd voorzien van drie koppel maalstenen; die als dusdanig een uniek restant is van een aantal gelijkaardige molens die in de Hollandse en Franse periodes werden gebouwd met zowel bak- als natuursteen als prestigieus bedoeld materiaal; die van een merkwaardig natuurstenen portaal is voorzien; die een voorbeeld is van 'luxueuze' molenarchitectuur uit het begin van de 19de eeuw; die in de voor een oliemolen ongebruikelijke vorm van een stellingmolen werd opgericht; die nog een oorspronkelijke kollergang bezit; die werd opgetrokken door een familie die in Menen rond 1800-1830 een belangrijke politieke invloed had.

industrieel-archeologische waarde

industrieel-archeologische waarde, historische waarde, industrieel archeologische, in casu molinologische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als uitzonderlijk zware en hoge romp van een windmolen die in 1817 uitsluitend als zware dubbele oliemolen, in onderhavig geval onder andere met vier slagbanken, twee koppel pletstenen en twee vuringen, werd opgetrokken; die later werd voorzien van drie koppel maalstenen; die als dusdanig een uniek restant is van een aantal gelijkaardige molens die in de Hollandse en Franse periodes werden gebouwd met zowel bak- als natuursteen als prestigieus bedoeld materiaal; die van een merkwaardig natuurstenen portaal is voorzien; die een voorbeeld is van 'luxueuze' molenarchitectuur uit het begin van de 19de eeuw; die in de voor een oliemolen ongebruikelijke vorm van een stellingmolen werd opgericht; die nog een oorspronkelijke kollergang bezit; die werd opgetrokken door een familie die in Menen rond 1800-1830 een belangrijke politieke invloed had.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Molensite windmolen De Grote Macht

Wittemolenstraat 275, 277, 277A (Wevelgem)
Vroeg 19de-eeuwse windmolensite bestaande uit molen zogenaamd "De Grote Macht" of "Witte Molen", 19de-eeuwse molenaarswoning, kleinere woning, stallingen met inbegrip van het voormalige stoomketelgebouw, maalderijgebouw van 1920 en berghok voor olievaten.