Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen

Beschermd monument van 07-11-1985 tot heden
ID: 13634   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13634

Besluiten

Hofstede met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-11-1985  ID: 2107

Beschrijving

De boerenwoning met aanpalende dwarsschuur, het stalletje, het wagenkot en de schaapskooi van de hoeve, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de cultuur-historische waarde van de monumenten als volgt werd gemotiveerd: ”De architectuur van de objecten bestaat hoofdzakelijk uit vakwerkbouw. Meer bepaald uit vakwerkbouw van het Vlaamse type, dat onder meer wegens zijn uitgesproken staander-bouwwijze in gestalte gevoelig afwijkt van het Nederfankische type, dat in het Zuid-Nederlandse cultuurgebied meestal gebruikelijk is. Ondertussen is het Vlaamse type ook in het Houtland erg zeldzaam geworden; zeldzamer nog, wanneer het zoals hier de gestalte van een meerledig gebouwencomplex mag bepalen.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000505, Sint-Corijnstraat 8, advies KCML (1985).


Waarden

het boerenhuis met aanpalende dwarsschuur, het stalletje, het wagenkot en de schaapskooi van de hofstede is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Sint-Corynstraat 8 (Lo-Reninge)
* Sint-Corynstraat nr. 8. Hofstede en onmiddellijke omgeving, resp. beschermd als monument en dorpsgezicht bij M.B. van 07.11.1985. Aan de straat gelegen historisch hoevetje wellicht teruggaand tot de 18de eeuw. Aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) met licht gewijzigde opstelling. Lage losstaande bestanddelen in vakwerkbouw rondom begraasd erf e