Beschermd monument

Burgerhuis met winkel

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

ID
13668
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13668

Besluiten

Geografisch pakket Wevelgem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4405

Beschrijving

Het voormalig burgerhuis met winkel is beschermd als monument.Waarden

Het winkel-woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een winkel-woonhuis in Wevelgem en als getuige van hoe van oudsher rond de dorpskern de commerciële panden waren gesitueerd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard 19de-eeuws winkel-woonhuis met opvallend en voor Wevelgem zeldzaam parement van geglazuurde baksteen van circa 1900;
Als zijnde een winkel-woonhuis met gaaf bewaard en in Wevelgem zeldzame drieledige winkelpui. Centrale toegangsdeur geflankeerd door twee vitrines met afgeronde hoek aan de portaalzijde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis met winkel

Lauwestraat 8 (Wevelgem)
Opvallend voormalig winkel-woonhuis. Beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. Thans restaurant, met parement van witgeglazuurde baksteen van circa 1900. Breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.