Vastgesteld landschapsatlasrelict

Bedijkte molenloop Sassenbroek

Vastgesteld landschapsatlasrelict van 23-12-2016 tot heden

ID
13672
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13672

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
vaststellingsbesluiten: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

De bedijkte molenloop bij de Sassenbroekmolen werd aangelegd in functie van een bovenslagmolen. Het bovenslagrad gaat steeds gepaard met een grotere waterbouwkundige ingreep in het landschap, welke mettertijd werd gerealiseerd. Deze technische ingreep in het landschap verbeterden de kracht van de molen en vertegenwoordigt daarmee een technische waarde. Op de historische topografische kaarten is deze ontwikkeling te volgen, op de kaart van Vandermaelen (circa 1850) is nog geen spoor van dijken. Vanaf het einde van de 19de eeuw zijn de dijkjes zichtbaar en begin 20ste eeuw is te zien dat de waterloop tussen twee dijken gestuwd wordt. Momenteel is deze dijkenstructuur duidelijk zichtbaar in het landschap, de dijkjes zijn deels begroeid met struweel.Waarden

technische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bedijkte molenloop Sassenbroek

Sassenbroekstraat (Borgloon)
De bedijkte molenloop bij de Sassenbroekmolen werd aangelegd in functie van een bovenslagmolen. Het bovenslagrad gaat steeds gepaard met een grotere waterbouwkundige ingreep in het landschap, welke mettertijd werd gerealiseerd. De waterloop (Herkeloop) werd tussen twee dijkjes afgeleid en opgestuwd tot aan de molen waar het het gewenste verval gekregen had. De dijkenstructuur is nog duidelijk zichtbaar in het landschap.