Gemeentelijke begraafplaats: grafkapel

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Wevelgem
Straat Menenstraat
Locatie Menenstraat zonder nummer (Wevelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34041/611.1
  • OW002619

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Gemeentelijke begraafplaats

Menenstraat zonder nummer, Wevelgem (West-Vlaanderen)

Ommuurde en omhaagde begraafplaats aangelegd volgens dambordpatroon met centraal de traditionele Calvarie. Ten noorden begrensd door de spoorweg. Aan de straat afgezet door smeedijzeren hek, doorbroken door een midden en twee zij-ingangen.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

De grafkapel van de familie Vanackere gelegen op de gemeentelijke begraafplaats is beschermd als monument.

Waarden

De grafkapel van de familie Vanackere gelegen op de gemeentelijke begraafplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een grafmonument in neoclassicistische stijl uit het begin van de 20ste eeuw.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representatief en waardevol plaatselijk voorbeeld van een grafmonument in neoclassicistische stijl uit het begin van de 20ste eeuw, vervaardigd voor de lokale burgerij. De vorm, het materiaalgebruik en de symboliek visualiseren de rijkdom van de hogere sociale klasse en benadrukken het wereldlijk onderscheid tussen arm en rijk.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.