Beschermd monument

Klooster en kerk van de Minderbroeders met toegangsdreef

Beschermd monument van 23-12-1986 tot heden
ID: 13692   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13692

Besluiten

Minderbroederklooster en kerk, herenhuis en herenhuis Mulle de Terschueren met park
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1986  ID: 2234

Beschrijving

Het klooster en de kerk van de Minderbroeders te Tielt, met inbegrip van de Patersdreef, zijn beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische waarde van het klooster en de kerk van de Minderbroeders, met inbegrip van de Patersdreef, als volgt werd gemotiveerd: ”Als voorbeeld van een provinciaal West-Vlaamse kloostergebouw uit de 17de en 18de eeuw.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000525, 3 monumenten en 1 stadsgezicht, advies KCML (1986).


Waarden

Minderbroederklooster en kerk met inbegrip van de zogenaamde Patersdreef zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Geleide lindendreef bij Minderbroederklooster

Patersdreef zn (Tielt)
Vanaf de Kortrijkstraat leidt een gekasseide dreef naar het klooster en de kerk van de Minderbroeders. De dreef werd in 1776 aangelegd en oorspronkelijk aangeplant met 12 geleide zomerlindes waarvan in 2005 twee exemplaren werden vervangen door Hollandse linden.


Klooster en kerk van de Minderbroeders

Kortrijkstraat 17 (Tielt)
* Kortrijkstraat nr. 17. Klooster en kerk van de Minderbroeders, met inbegrip van de Patersdreef beschermd als monument bij B.V.E. van 23/12/1986. Historiek. Op vraag van deken Jan De Mol vestigen de Minderbroeders of Recolletten zich in 1624 in de stad. Aanvankelijk gebeurt dit op het "Gruythof", een domein tussen de Kortrijkstraat en de Nieuwstraat, ge


Toegangsdreef Minderbroedersklooster

Patersdreef zonder nummer (Tielt)
* Patersdreef z.nr. Korte beboomde <italic>toegangsdreef</italic> aan de westzijde van de Kortrijkstraat, samen met het klooster en de kerk van de Minderbroeders (cf. Kortrijkstraat nr. 17) beschermd als monument bij B.V.E. van 23/12/1986. De korte haakse lindendreef wordt in 1776 aangelegd als toegang tot de paterskerk van 1707 en het 17de-eeuwse kloostercomplex; naar verluidt de oudste a