Beschermd monument

Hoeve Wallecan: boerenwoning en schuur

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 13693   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13693

Besluiten

Geografisch pakket Wevelgem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4405

Beschrijving

De boerenwoning en schuur van de hoeve Wallecan zijn beschermd als monument.Waarden

De hoeve Wallecan is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een historisch waardevolle hoeve, voor het eerst vermeld in het landboek van Wevelgem van 1677. Het woonhuis uit het einde van de 17de of het begin van de lade eeuwen de 19de-eeuwse schuur worden afgebeeld op het Primitief kadasterplan (circa 1835) en de Atlas der Buurtwegen (1841).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve bestaande uit een woonhuis uit het einde van de 17de- of het begin van de 18de eeuw, gekenmerkt door de typisch gewitte gevel op gepikte plint en het aandak en de vlechtingen in de oostelijke zijgevel en een 19de-eeuwse schuur;
Omwille van het grotendeels bewaard oorspronkelijk uitzicht van het boerenhuis, zie de muuropeningen met bewaarde bolkozijnen en luikjes.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een zeldzaam voorbeeld van een vrij gaaf bewaarde hoeve met woonhuis uit het einde van de 17de- of het begin 18de eeuw en 19de-eeuwse schuur te Wevelgem. Zodoende is de hoeve één van de laatste getuigen van het voorheen landelijke karakter van de gemeente I getypeerd door een groot aantal landbouwbedrijven die heden stopgezet zijn of zeer sterk werden verbouwd.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Wallecan

Wijnbergstraat 220 (Wevelgem)
Historische hoeve, woonhuis en schuur beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. De hoeve wordt voor het eerst vermeld in het "landtbouck van Wevelghem" van 1677 als behuysde hofstede met lant.