Beschermd monument

Herenhuis in classicistische stijl

Beschermd monument van 23-12-1986 tot heden
ID: 13694   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13694

Besluiten

Minderbroederklooster en kerk, herenhuis en herenhuis Mulle de Terschueren met park
definitieve beschermingsbesluiten: 23-12-1986  ID: 2234

Beschrijving

Het herenhuis in classicistische stijl te Tielt, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de artistieke waarde van het herenhuis als volgt werd gemotiveerd: ”Als voorbeeld van een herenhuis gedateerd 1769 met rococo-inslag.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000525, 3 monumenten en 1 stadsgezicht, advies KCML (1986).


Waarden

Herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis in classicistische stijl

Nieuwstraat 7 (Tielt)
* Nieuwstraat nr. 7. Herenhuis in classicistische stijl met late inslag van rococostijl, gebouwd in 1769 cf. datering in fronton. Beschermd als monument bij B.V.E. van 23/12/1986. Historiek. Het perceel waarop het herenhuis in 1769 wordt opgetrokken maakt eertijds deel uit van het "Gruythof", een domein aan de westzijde van de straat dat zich uitstrekt tot aan de Kortrijk