Beschermd monument

Weverij

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 13695   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13695

Besluiten

Geografisch pakket Gullegem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4406

Beschrijving

De voormalige weverij is beschermd als monument.


Waarden

De voormalige weverij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een 10de-eeuws pand, in oorsprong opgericht als weverij en later dienst doende als herberg en beenhouwerij;
Als zijnde een representatief voorbeeld van een eenvoudig 18de-eeuws gebouw gedateerd door jaarankers 1779. Typisch zijn de zijgevels met vlechtingen en aandaken. Kenmerkend zijn tevens de geprofileerde bakstenen kroonlijst en de getoogde muuropeningen, vensters met onderdorpels van gebakken tegels en de behouden opkamers;
Als zijnde één van de weinige bewaarde 18de-eeuwse gebouwen in Wevelgem en meer bepaald in Gullegem.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een getuige van de pré-industriële textielnijverheid te Gullegem, dat sinds de 15de eeuw reeds een belangrijk centrum was voor de vlasnijverheid.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Weverij

Bankstraat 63 (Wevelgem)
In oorspong weverij opgetrokken in 1779, zie jaarankers zijgevel, beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. Later verbouwd tot herberg en slagerij met werkruimte. Heden winkel-woonhuis.