Beschermd monument

Vlashandelaarswoning

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 13696   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13696

Besluiten

Geografisch pakket Gullegem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4406

Beschrijving

De vlashandelaarswoning is beschermd als monument.


Waarden

De vlashandelaarswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf en representatief voorbeeld van een eclectische burgerwoning opgetrokken op het eind van de 19de eeuw. De woning werd ontworpen in 1897 door plaatselijk architect Remi Lemahieu voor vlashandelaar Alphonse Vander Stichele;
Omwille van het gaaf bewaarde en rijk aangeklede eclectische interieur dat typisch is voor het einde van de 19de eeuw, met name de aankleding van de verschillende ruimtes in een verschillende stijl, hier de neo-Vlaamserenaissance, het neoclassicisme en de art nouveau.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representatief voorbeeld uit het oeuvre van de Gullegemse architect Remi Lemahieu, die zowel in Gullegem verschillende burgerwoningen ontwierp maar ook villa's aan zee;
Als zijnde een woning opgetrokken in opdracht van vlashandelaar Alphonse Vander Stichele. De familie Vander Stichele speelt tot op heden een belangrijke rol in de gemeente Gullegem;
Als zijnde een voorbeeld van een vlashandelaarswoning. Vlas speelt reeds van de 15de eeuw een belangrijke rol in Gullegem. Voornamelijk in de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw is de vlasnijverheid de belangrijkste inkomstenbron in West-Vlaanderen en meer bepaald in Wevelgem en omstreken. Vlashandelaars zijn typische voorbeelden van de zogenaamde nieuwe adel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vlashandelaarswoning

Bissegemstraat 44 (Wevelgem)
* Bissegemstraat nr. 44. Imposante burgerwoning opgetrokken in 1897 naar ontwerp van plaatselijk architect Remi Lemahieu en in opdracht van vlashandelaar Alphons Vander Stichele, beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. De woning werd opgetrokken op de vrijgekomen gronden die tot 1886 bij de pastorie hoorden en verkaveld werden door de familie Vander Stichele. Dubbelhuis van vijf t