Beschermd monument

Oude Pastorie met omgeving

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

ID
13698
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13698

Besluiten

Geografisch pakket Gullegem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4406

Beschrijving

De voormalige pastorie met poortgebouw en omwalling is beschermd als monument.Waarden

De voormalige pastorie pastorie met bijhorend poortgebouw en omwalling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een pastorie waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot 1480. De site en inplanting bleven grotendeels behouden;
Als zijnde een representatief voorbeeld van een vroeg 18de-eeuwse pastorie gelegen in een landelijke gemeente. Kenmerkend voor een 18de-eeuwse pastorie is de dubbelhuisopstand en één bouwlaag;
Als zijnde een pastorie opgetrokken in 1717, zie jaarankers en archiefbronnen. Daardoor is de pastorie uitzonderlijk aangezien de parochie reeds een pastorie had van voor 1769. De omwalling als zijnde uitzonderlijk en als zijnde een getuige van de oorspronkelijke situatie: een dubbele omwalde pastorie bestaande uit opper- en neerhof. In de 18de eeuw was de pastorie op het platteland steeds omgracht, een element dat verdwijnt in de 19de eeuw; Het poortgebouw als zijnde een uitzonderlijke getuige en deel uitmakend van de geschiedenis van de site.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een interessant voorbeeld van een vroeg l8de-eeuwse pastorie in West-Vlaanderen. De pastorie vormt van oudsher een herkenningspunt in het sociale en bouwkundige leven van de dorpsgemeenschap;
Als zijnde een uitzonderlijk voorbeeld van een voormalige pastorie opgetrokken voor de wet van 1769, waarbij Maria-Theresia de tiendenheffers verplicht om in te staan voor huisvesting van de dorpspastoor en het onderhoud van de woning. Deze wetgeving leidde tot de bouwen verbouwing van heel wat pastorieën in de tweede helft van de 18de eeuw;
Als zijnde in het tweede kwart van de 19de eeuw tijdens de vakanties verblijfplaats van Guido Gezelle, die naar zijn verblijf op de pastorie verwijst in zijn gedicht De Berechtinge.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oude Pastorie

Bissegemstraat 54-56 (Wevelgem)
Dieper in gelegen voormalige pastorie, gelegen op een mote en oorspronkelijk deel uitmakend van een dubbele omwalling met ten noorden schuur, beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. De pastorie is van oudsher verbonden met de hoeve " 't Goed ter Elst", centrum van de gelijknamige heerlijkheid "Ter Elst".