Vastgestelde historische tuin of park

Park van het kasteel van Bommershoven

Vastgestelde historische tuin of park van 23-12-2016 tot heden

ID
13706
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13706

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
vaststellingsbesluiten: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

Het park bij het kasteel van Bommershoven is een zeer beeldbepalende element in het dorp. Op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) wordt het goed weergegeven en is zichtbaar dat de tuin nog aanzienlijk kleiner is dan nu. Van de 18de-eeuwse tuin bleef enkel een stuk tuinmuur bewaard. Het huidige park is aangelegd in 1872-1884 in landschappelijke stijl met kunstmatige grot. Het is een eenvoudig ontwerp met een dichte bomengordel langs de rand, een licht geschulpt grasveld, bomengroepjes en solitairen. Het geheel bevat een uit het begin van de 20ste eeuw geïntegreerde geometrische tuin, mogelijk naar ontwerp van Jules Janlet, er werd iets later ook nog rozentuin aangelegd in het park en een ommuurde moestuin die een serre en een pottenstal bevat. Het park bevat ook belangrijk hekwerk en muren, waaronder langs de straatzijde, waar ook een scherm van lindes werd aangeplant. Het geheel van het park samen met het kasteel, maar ook de rest van de dorpskern zoals de vierkantshoeves, boomgaarden en de kerk, geven het geheel naast de historische waarde, ook een belangrijke ensemble en esthetische waarde.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Park van het kasteel van Bommershoven

Alfonsstraat 59 (Borgloon)
Kasteelpark in landschappelijke stijl uit 1872-1884 zonder vijver maar met kunstmatige grot. Geïntegreerde geometrische tuin uit de eerste decennia van de 20ste eeuw, mogelijk ontworpen door Jules Janlet en iets jongere rozentuin, aangelegd bij het kasteel.