Beschermd monument

Schuur van vlashandel Vander Stichele

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 13707   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13707

Besluiten

Geografisch pakket Gullegem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4406

Beschrijving

De schuur van vlashandel Vander Stichele is beschermd als monument.Waarden

De vlasschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard en representatief voorbeeld van een vlasschuur van 1925. De schuur werd opgetrokken in opdracht van vlasverwerker H. Vander Stichele. De schuur behield haar oorspronkelijke indeling met dieper in liggende schuur bestaande uit drie parallelle beuken onder schilddak. De centrale beuk vormt de doorgang en de twee aanleunende beuken zijn verdeeld in tassen waar het pas gerooide vlas werd opgeslagen voordat het ontdaan werd van de zaden door de bootmachine die zich ook in de ruimte bevond. De twee voorliggende beuken bevatten respectievelijk het kafkot en garage en reservemagazijn, vlaskamer en p├ędaire (vlaskelder) waar het vlas werd opgeslagen na het zwingelen, voordat het verkocht werd;
Als zijnde een schuur opgetrokken door R. Lemahieu, die voornamelijk huizen ontwierp voor de Gullegemse burgerij. Dit is een voorbeeld van een schuurt wat eerder uitzonderlijk is in zijn oeuvre.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een vlasschuur opgetrokken door de familie Vander Stichele, veruit de belangrijkste vlasverwerkers en -handelaarsfamilie te Gullegem, dat in de 20ste eeuw het belangrijkste vlascentrum van West-Vlaanderen was;
De vlasschuur is een getuige van de vlascultuur in Vlaanderen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schuur van vlashandel Vander Stichele

Bissegemstraat 125 (Wevelgem)
Opgetrokken in 1925, naar ontwerp van Remi Lemahieu (Gullegem), beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. Verankerde baksteenbouw op U-vormige plattegrond.