Beschermd monument

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 13708   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13708

Besluiten

Geografisch pakket Gullegem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4406

Beschrijving

De drie vlasarbeiderswoningen zijn beschermd als monument.Waarden

De vlasarbeiderswoningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief en gaaf bewaard voorbeeld van drie vlaswoningen opgetrokken circa 1874 door vlaskoopman A. Baekelandt;
Als zijnde vlaswoningen, die een typisch en beeldbepalend element vormen in de gemeente Gullegem. Door de vlasnijverheid ontwikkelde zich een specifieke architectuur, namelijk woonhuizen met een laadluik dat leidde naar de vlaszolder;
Als zijnde een belangrijk voorbeeld van kleine landelijke architectuur in het derde kwart van de 19de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde belangrijk doordat deze woningen getuigen van de steeds toenemende bebouwing in de tweede helft van de 19de eeuw te wijten aan de economische bloei die Gullegem kende door de vlasnijverheid;
Als zijnde getuige van het belang van de vlasnijverheid in de gemeente Gullegem.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Bissegemstraat 200, 202, 204 (Wevelgem)
Eenheidsbebouwing van drie vlaswoningen opgetrokken circa 1874 in opdracht van vlaskoopman A. Baekelandt, beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005.