Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Gullegem
Straat Bissegemstraat
Locatie Bissegemstraat 200, Bissegemstraat 202, Bissegemstraat 204 (Wevelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34041/632.1
  • 4.01/34041/704.1
  • OW002540

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Bissegemstraat 200-204, Wevelgem (West-Vlaanderen)

Eenheidsbebouwing van drie vlaswoningen opgetrokken circa 1874 in opdracht van vlaskoopman A. Baekelandt, beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De drie vlasarbeiderswoningen zijn beschermd als monument.

Waarden

De vlasarbeiderswoningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief en gaaf bewaard voorbeeld van drie vlaswoningen opgetrokken circa 1874 door vlaskoopman A. Baekelandt;
Als zijnde vlaswoningen, die een typisch en beeldbepalend element vormen in de gemeente Gullegem. Door de vlasnijverheid ontwikkelde zich een specifieke architectuur, namelijk woonhuizen met een laadluik dat leidde naar de vlaszolder;
Als zijnde een belangrijk voorbeeld van kleine landelijke architectuur in het derde kwart van de 19de eeuw.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde belangrijk doordat deze woningen getuigen van de steeds toenemende bebouwing in de tweede helft van de 19de eeuw te wijten aan de economische bloei die Gullegem kende door de vlasnijverheid;
Als zijnde getuige van het belang van de vlasnijverheid in de gemeente Gullegem.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.