Beschermd monument

Schepenhuis en afspanning De Gouden Bank

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

ID
13710
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13710

Besluiten

Geografisch pakket Gullegem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4406

Beschrijving

De voormalige schepenbank en de afspanning, zogenaamd De Gouden Bank, met bijhorende paardenvoederbak en schietstand zijn beschermd als monument.Waarden

De voormalige schepenbank en afspanning zogenaamd De Gouden Bank en bijhorende paardenvoederbak en schietstand zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een site die ontstaan is circa 1650. De huidige Gouden Bank was het schepenhuis van de dorpsheerlijkheid Hondschote. Het volume wordt duidelijk weergegeven op 18de-eeuws cartografisch materiaal;
Als zijnde schepenbank, getuige van de feodale geschiedenis van Gullegem en Vlaanderen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard en zeldzaam voorbeeld van een 18de-eeuwse schepenbank en afspanning, gebouwd in 1776 ter vervanging van de vervallen in 1650 opgerichte oorspronkelijke afspanning en schepenbank van de heerlijkheid Hondschote. Vanaf 1682 was de herberg ook het wetshuis van Gullegem waar de burgemeester en schepenen vergaderden;
Als zijnde een typisch 18de-eeuws pand met eenvoudige bakstenen lijstgevel met aflijnende natuurstenen kroonlijst en zijgevels met vlechtingen en aandak. Kenmerkend is tevens het portaal in de afgeschuinde hoek. Erboven muuranker in de vorm van levensboom;
Als zijnde beeldbepalend door zijn ligging op een kruispunt van wegen;
Bijkomend, de behouden voederbak en ringen die verwijzen naar de functie als afspanning;
Omwille van de behouden kelder, het behouden dakspant en op de bovenverdieping de behouden balkroostering met moer- en kinderbalken;
De schietstand als zijnde een materiƫle getuige van de bijkomende functie als herberg en gildenhof.

sociaal-culturele waarde

De schepenbank en afspanning zogenaamd de Gouden Bank heeft vanaf haar ontstaan in 1650 steeds een belangrijke rol gespeeld in het sociale en economische leven van Gullegem;
De schietstand als zijnde een getuige van de eeuwenoude ontmoetingsplaats van verscheidene schuttersgildes. Sedert het ontstaan van de schepenbank was de herberg ook het gildenhof van de 'Ridderlijke Gilde der Bosschieters van Sint-Barbara', van de elf 'Vrie Gilde van de edelen ridder Sinte Sebastieen met den Hantboghe' en van de 'Rhetorique Gilde van den H. Anthonius gheseyt Fontainisten'.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schepenhuis en afspanning De Gouden Bank

Hondschotestraat 2 (Wevelgem)
Beeldbepalende en historische herberg zogenaamd "Gouden Bank", beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. In oorsprong schepenbank met herberg opgetrokken circa 1650 door Philippe de Cerf, heer van Hondschote. De herberg werd "den banc" genaamd. Het was een gebouw in vakwerk.