Vastgestelde historische tuin of park

Omhaagd kerkhof

Vastgestelde historische tuin of park van 23-12-2016 tot heden

ID
13712
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13712

Besluiten

Haspengouw tussen Borgloon en Vechmaal
vaststellingsbesluiten: 23-12-2016  ID: 14383

Beschrijving

Het kerkhof rond de in oorsprong romaanse Sint-Pieterskapel werd in de 16de, 17de en 18de eeuw aangepast en in 1990 gerestaureerd. Ze bepaalt mee het nog bewaarde landelijk karakter van dit gehucht van Vechmaal. Het kerkhof, voorheen omwald en omgracht, heeft nu hagen van gewone beuk en een muurtje van porfier en drie trapjes naar het eenvoudig smeedijzeren herkhofhek. Het hangt in twee vierkante pijlers van baksteen en heeft vierkant stijl- en regelwerk, ronde spijlen met lanspunten, onderspijltjes met afgebroken punten en het dateert uit de 19de eeuw. Een korte kasseistrook, beschaduwd door een treures leidt naar het kerkportaal. Op het kerkhof treft men de grafmonumenten aan van de beide families die sedert de 17de eeuw de naburige kastelen bezaten: de familie de Calwaert en de Favereau die de familie van Hinnisdaal en Bosch, waarvan de grafstenen in de kerk zelf liggen, op het nog bestaande kasteel van Horne opvolgde; ook de graven van de familie Bellefroid die in de 19de eeuw het in 1917 afgebrande kasteel bewoonde, waarvan alleen de boerderij, naast de kerk nog overblijft.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Omhaagd kerkhof

Heurnestraat 81 (Heers)
Omhaagd, landelijk gelegen kerkhof rond de dorpskerk met grafmonumenten van de plaatselijke notabelen.