Beschermd monument

Kloosterboskapel

Beschermd monument van 18-02-2011 tot heden
ID: 13722   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13722

Besluiten

Kloosterboskapel
wijzigingsbesluiten: 18-02-2011  ID: 11278

Beschrijving

De Kloosterboskapel is beschermd als monument. De kapel werd reeds beschermd als monument bij koninklijk besluit van 3 juni 2005. Hierbij werd een fout gemaakt met betrekking tot het adres en de kadastrale gegevens van de kapel. Deze administratieve fout werd gecorrigeerd door het wijzigingsbesluit van 18 februari 2011, sindsdien is de kapel op het juiste adres beschermd.Waarden

De Kloosterboskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een typische veldkapel opgetrokken tussen 1854 en 1862 toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes; Als zijnde een representatief voorbeeld van een eenvoudige wegkapel.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een getuige van de bloeiende volksdevotie voor Maria in de tweede helft van de 19de eeuw ten gevolge van het uitroepen van het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria in 1854 en door het grote aantal verschijningen waarvan de belangrijkste in 1858 wanneer de H. Maagd verschijnt in een grot nabij Lourdes, gevolgd door een groot aantal miraculeuze genezingen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kloosterboskapel

Kloosterbosstraat zonder nummer (Wevelgem)
Beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. 19de-eeuws wegkapelletje gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Alleenstaande kapel vermoedelijk opgetrokken na 1854 (dogma van de onbevlekte ontvangenis) en voor 1862 (aanduiding van de kapel op militaire stafkaart van het Institut Cartographique Militaire).