Beschermd monument

Herberg en tolhuis Heidelberg

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden
ID: 13724   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13724

Besluiten

Herberg Heydelbergh
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2257

Beschrijving

Herberg met afspanning en aanleunende dwarsschuur te Loppem, zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De herberg-afspanning, zogenaamd Heydelberg met aanpalende dwarsschuur betreft een zeer karakteristieke afspanning uit de tweede helft van de 18de eeuw, gelegen aan de van oudsher druk bereden baan Brugge-Torhout, langswaar men nog verscheidene van deze herbergen aantreft. Twee zeer analoge voorbeelden treft men te Torhout: In 't Hof van Engeland, en te Ichtegem: herberg De Engel.
De herberg Heydelberg is de jongste van de oude herbergen te Loppem. De reden van haar bestaan en het tijdstip van haar ontstaan hangen nauw samen met de aanleg van de Torhoutse steenweg door Karel-Theodoor, heer van Wijnendale in 1751 waardoor deze herberg een niet te onderschatten sociaal-culturele en historische betekenis heeft.
Deze herberg met aanleunende dwarsschuur heeft een architectuurhistorische waarde als zijnde een merkwaardig en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 18de-eeuwse afspanning (vermoedelijk met oudere kern) en waarbij het rustig gemoduleerd geheel een artistieke waarde heeft. Gedeeltelijk vrij gelegen als hoekhuis op het kruispunt van de baan Loppem-Zedelgem en Brugge-Torhout, verkrijgt dit gebouw een belangrijke stedenbouwkundige betekenis. Het is zichtbepalend voor, en een herkenningspunt op een groot gedeelte van de baan Brugge-Torhout. "

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000530, Afspanning zogenaamd Heydelberg (S.N., 1987).


Waarden

Herberg-afspanning zogenaamd Heydelbergh met aanleunende dwarsschuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herberg en tolhuis Heidelberg

Torhoutsesteenweg 26 (Zedelgem)
Herberg met afspanning en één van de tolbarelen met tolhuis van de Torhoutsesteenweg in gebruik vanaf 1763. Bouwsporen in de zijgevel van een lager volume met vlechtingen doen een oudere (17de-eeuwse?) kern vermoeden.