Grenspalen

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Gullegem
Straat Rommelen
Locatie Rommelen zonder nummer (Wevelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34041/637.1
  • 4.01/34041/708.1
  • OW002546

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Grenspalen

Rommelen zonder nummer, Wevelgem (West-Vlaanderen)

Twee barrièrepalen, beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005, gelegen aan de huidige erfoprit van de historische hoeve zogenaamd "Ketenbalie". Hoeve aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) als "Ferme Keten Baille", nu sterk verbouwd.

Beknopte karakterisering

Typologiegrenspalen
Datering18de eeuw

Beschrijving

De twee 18de-eeuwse arduinen tolbarrièrepalen zijn beschermd als monument.

Waarden

De twee barrièrepalen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde twee 18de-eeuwse arduinen tolbarrièrepalen gelegen bij de historische hoeve zogenaamd Ferme Ketenbalie, op een voormalig kruispunt van wegen, te zien op de Ferrariskaart (1770-1778);
Als zijnde één van de weinige behouden tolrechtpunten in Vlaanderen.

sociaal-culturele waarde

Als getuige van de ontplooiing van het wegennetwerk in Vlaanderen in de 18de eeuw, die toen deel uitmaakte van de Oostenrijkse Nederlanden. Op het eind van de 18de eeuw beschikten de Oostenrijkse Nederlanden over het dichtste net ter wereld. Elders in Europa kwam de wegenaanleg pas op gang in de 19de eeuw;
Als zijnde de enige restanten van het rechtshistorische straatmeubilair in Wevelgem.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.