Beschermd monument

Grenspalen

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 13725   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13725

Besluiten

Geografisch pakket Gullegem
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4406

Beschrijving

De twee 18de-eeuwse arduinen tolbarrièrepalen zijn beschermd als monument.


Waarden

De twee barrièrepalen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde twee 18de-eeuwse arduinen tolbarrièrepalen gelegen bij de historische hoeve zogenaamd Ferme Ketenbalie, op een voormalig kruispunt van wegen, te zien op de Ferrariskaart (1770-1778);
Als zijnde één van de weinige behouden tolrechtpunten in Vlaanderen.

sociaal-culturele waarde

Als getuige van de ontplooiing van het wegennetwerk in Vlaanderen in de 18de eeuw, die toen deel uitmaakte van de Oostenrijkse Nederlanden. Op het eind van de 18de eeuw beschikten de Oostenrijkse Nederlanden over het dichtste net ter wereld. Elders in Europa kwam de wegenaanleg pas op gang in de 19de eeuw;
Als zijnde de enige restanten van het rechtshistorische straatmeubilair in Wevelgem.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Grenspalen

Rommelen zonder nummer (Wevelgem)
Twee barrièrepalen, beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005, gelegen aan de huidige erfoprit van de historische hoeve zogenaamd "Ketenbalie". Hoeve aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) als "Ferme Keten Baille", nu sterk verbouwd.