Beschermd monument

Stadsjongensschool Leopoldschool

Beschermd monument van 25-01-2006 tot heden
ID: 13726   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13726

Beschrijving

De stadsjongensschool Leopoldschool te Oostende is beschermd als monument. De bescherming omvat de overdekte schoolhal met aanpalende klaslokalen, de straatvleugel met inkomhal, het huis van de schoolbestuurder en het huis van de schoolbewaarder en de flankerende speelplaatsmuren aan de straatzijde. Het achterliggende muziekconservatorium aan de Romestraat is niet opgenomen in de bescherming als monument.Waarden

De voormalige Leopoldschool, meer bepaald het hoofdgebouw bestaande uit de straatvleugel, de overdekte schoolhal en de belendende klaslokalen, de muren die de speelplaats van de straat afscheiden, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een getuige van de ontwikkeling van de stad Oostende, waarbij na het slechten van de vesten in 1861 belangrijke stadsuitbreidingen worden uitgevoerd. De nieuwe woonwijken raken snel dicht bevolkt, wat noodzaakt tot de oprichting van openbare gebouwen als kerken en scholen. De Leopoldschool wordt in 1898 opgericht als jongensschool voor het Hospitaalkwartier.

Als zijnde een getuige van de geschiedenis van het onderwijs in België, waarbij in de 19de eeuw een wetgevend kader ontstond dat de gemeentelijke overheden verplichtte scholen op te richten voor basisonderwijs. De subsidiëring van de overheid werd gekoppeld aan richtlijnen voor de bouw van schoolgebouwen, waar de Leopoldschool een mooie vertaling van is.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een fraai voorbeeld van een eind-19de-eeuws stedelijk schoolgebouw voor gratis basisonderwijs voor jongens dat in 1898 door stadsarchitect Auguste Verraert wordt gebouwd in een nieuw aangelegde woonwijk in de westelijke stadsuitbreiding.
Als zijnde een eind-19de-eeuws schoolgebouw dat een zuiver en mooi uitgewerkt voorbeeld is van de scholen die in die tijd in navolging van de officiële voorschriften werden opgericht. De architect inspireert zich op de neo-Vlaamse renaissance voor de vormgeving van de gevel, wat gebruikelijk was voor de scholen die door gemeentebesturen werden opgericht. De interne organisatie van de school met onder meer een centrale overdekte schoolhal, rechthoekige klaslokalen, een voorgebouw met woningen voor schoolbestuurder en -bewaarder, geeft de toenmalige ideeën feilloos weer.
Als zijnde een school die voorzien is van een mooi voorbeeld van een overdekte schoolhal. Dit is een specifiek kenmerk van eind-19de-eeuwse basisscholen in stedelijke context. Het was de eerste keer dat dit concept in een Oostendse stedelijke school werd toegepast. De schoolhal of 'préau' is geïnspireerd op de voorbeelden die in de toenmalige literatuur werden besproken, zie zenitale verlichting, overkapping met ijzeren constructie, fraaie galerij als toegang tot de klassen op de verdieping met modieus materiaalgebruik (geglazuurde tegels, gietijzeren zuiltjes en consoles).

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een school die als openbaar gebouw een wezenlijk onderdeel vormt van het Hospitaalkwartier, een eind-19de-eeuwse woonwijk die door haar succesvolle ontwikkeling snel werd voorzien van eigen scholen en een eigen parochiekerk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadsjongensschool Leopoldschool

Ieperstraat 35 (Oostende)
Ieperstraat nr. 35. Voormalige "<italic>Stadsjongensschool nr. 4</italic>" van 1898, ook z.g. "<italic>Leopoldschool</italic>". Vormt één scholencomplex met het achterliggend muziekconservatorium uitgevend in de Romestraat nr. 36. Het complex ontstaat in één bouwcampagne tussen 1897-1899 naar plannen van de lokale bouwtechnische diensten o.l.v. stadsarchitect A. Verraert (Oostende). Het