Beschermd monument

Hoeve ter Kassei: poortgebouw, boerenwoning, stalvleugel en bakhuisje

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden
ID: 13729   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13729

Besluiten

Geografisch pakket Moorsele
definitieve beschermingsbesluiten: 03-06-2005  ID: 4407

Beschrijving

Het poortgebouw, de boerenwoning, de stalvleugel en het bakhuisje van de hoeve, zogenaamd ter Kassei, zijn beschermd als monument.


Waarden

Het poortgebouw, de boerenwoning, de stalvleugel en het bakhuisje van de hoeve, zogenaamd ter Kassei, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een historisch waardevolle hoeve waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de 16de eeuw, de eerste vermelding in een pachtcontract dateert van 1530. Het woonhuis en de stalvleugel staan reeds afgebeeld op de tweede kaart van het landboek van Moorsele van 1724;
Als zijnde een hoeve die op het einde van de 18de eeuw in het bezit was van de adellijke familie de Beer, getuige hiervan is het wapenschild van de familie in het poortgebouw. De hoeve was achtereenvolgens in het bezit van de adellijke families van der Gracht, de Liedekerke (een zijtak van de oude adellijke familie van Gavere), Basta, de Beer en de Lens, die tevens heren waren van de heerlijkheid Moorsele en ter Gracht.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een hoeve bestaande uit een typisch 18de-eeuws woonhuis, gekenmerkt door de gewitte gevel op gepikte plint en de vlechtingen in de noordelijke zijpuntgevel en een 18de- of vroeg 19de-eeuwse stalvleugel. Het 18de-eeuws poortgebouw draagt de datum 1787 en wordt getypeerd door vlechtingen in de zijgevels.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde één van de weinig gaaf bewaarde hoeves van de gemeente Moorsele, die vroeger een rijk hoevepatrimonium kende. Verschillende historisch waardevolle hoeves zijn ondertussen verdwenen of werden ingrijpend verbouwd. De hoeve Ter Kassei is een belangrijke en zeldzame getuige.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve ter Kassei

Ieperstraat 139, 141 (Wevelgem)
Poortgebouw, woonhuis, stalvleugel en bakhuisje beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005.