Herberg De Kroone

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Moorsele
Straat Sint-Maartensplein
Locatie Sint-Maartensplein 2 (Wevelgem)
Alternatieve naam In de Kroone

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34041/620.1
  • 4.01/34041/724.1
  • OW002633

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg De Kroone

Sint-Maartensplein 2, Wevelgem (West-Vlaanderen)

Eeuwenoude herberg. Beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005. De herberg wordt voor het eerst vermeld als "De Croene" in 1563, ze wordt belast voor 42 schellingen parisis, wat er op wijst dat de zaak goed draaide.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De herberg De Kroone is beschermd als monument.

Waarden

De herberg De Kroone is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde één van de oudst bekende herbergen van Moorsele, die nog steeds onder de zelfde naam bestaat. Als 'De Croene' voor het eerst vermeld in 1563. De oudste afbeelding, in het landboek van Moorsele, dateert van 1724.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een in kern 18de-eeuwse herberg getypeerd door het aandak aan de rechterzijde van het hoofdvolume. Kenmerkend is tevens het portaal met afgeronde hoek en het muuranker in de vorm van een levensboom in de noordelijke zijpuntgevel;
Als zijnde een beeldbepalend pand, gelegen op het Sint-Maartensplein, tegenover de kerk.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde één van de weinig overgebleven cafés in een gemeente die tijdens de 19de- en het begin van de 20ste eeuw meer dan honderd café-uitbatingen kende en als getuige van hoe van oudsher rond de kerk herbergen waren gesitueerd.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.