Beschermd monument

Villa ontworpen door E. Apers

Beschermd monument van 20-02-2002 tot heden
ID: 13733   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13733

Besluiten

Geografisch pakket Roeselare en Ledegem
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-2002  ID: 3813

Beschrijving

De modernistische villa ontworpen door architect Ernest Apers is beschermd als monument.Waarden

De villa is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een voorbeeld van de vooruitstrevende interbellumarchitectuur aansluitend bij de art deco en de Internationale Stijlbeweging. Typerende elementen zijn de geometrische vormentaal met een sterk driedimensionaal karakter, het gediversifieerd materiaal- en kleurgebruik en de visuele scheiding tussen dienstruimten en woongedeelten. Ook het opmerkelijke metselverband bepaalt het esthetische uitzicht van het pand.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een representatieve realisatie uit E. Apers' architecturaal oeuvre van de jaren 1930. In deze periode ontwerpt hij vooruitstrevende architectuur met ontleningen aan de Internationale Stijl en de art deco die het provinciale niveau overstijgt. Het pand is tevens typerend voor de villawijk waartoe het behoort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa ontworpen door Ernest Apers

Gulden-Sporenstraat 10 (Roeselare)
Halfvrijstaande villa naar ontwerp van Ernest Apers (Roeselare) van 1935. Complex van blokvormige volumes met afgeronde hoekpartijen van twee tot drie bouwlagen onder platte daken. Gele baksteenbouw, achterbouw van rode baksteen, gecementeerde plint.