Beschermd monument

Herenhuis, verbouwd door H. Hoste

Beschermd monument van 17-07-2001 tot heden

ID
13743
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13743

Besluiten

Herenhuis, ijzerwinkel met magazijn en woonhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2001  ID: 3756

Beschrijving

Het oorspronkelijk neoclassicistisch herenhuis, na de Eerste Wereldoorlog verbouwd door architect Huib Hoste, is beschermd als monument.Waarden

Het herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als de eerste kubistische realisatie in België. Het herenhuis vormt de eerste aanzet van het modernisme in Vlaanderen. Het getuigt hoe de nieuwe esthetische theorieën, door Huib Hoste opgedaan in Nederland onder invloed van 'De Stijl', na de Eerste Wereldoorlog op bescheiden wijze ingang vinden. Het is ook één van de zeldzame uitgevoerde wederopbouwprojecten in modernistische vormentaal.

sociaal-culturele waarde

Het betreft een werk van een internationaal belangrijk architect die erin slaagde de principes van de 'Stijl'-beweging op een eigen manier te interpreteren. Tevens speelde hij een pioniersrol in de doorbraak van de moderne architectuur binnen Vlaanderen, een evolutie die een aanvang neemt met dit huis in het kader van de wederopbouw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhuis

Hendrik Consciencestraat 46 (Roeselare)
In oorsprong neoclassicistisch herenhuis van 1876, met zwaar beschadigde gevel tijdens de Eerste Wereldoorlog.