Beschermd monument

Feestpaleis met café

Beschermd monument van 20-12-2002 tot heden
ID: 13746   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13746

Besluiten

Feestpaleis met café, feestzaal en administratieve lokalen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2002  ID: 3994

Beschrijving

Feestpaleis met café te Roeselare is beschermd als monument. De bescherming omvat het diephuis aan de Ooststraat dat ook deels achter het aanpalende pand ten noordoosten ligt.Waarden

Het 'Feestpaleis' met café, feestzaal en administratieve lokalen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het pand reflecteert de evoluties in het lokale en landelijke politieke en verenigingsleven als zetel ('Feestpaleis') van een socialistische coöperatieve 'De Voorzorg', vervolgens van de 'Bank van Roeselare' en de katholieke S.V. Middenstandsbelangen 'Patria', later overgenomen door S.V.(S.V.) Pax.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde typologisch het enige goed bewaarde specimen van een volkshuis met feestzaal in Roeselare. Het is een uitzonderlijk en merkwaardig exemplaar voor België van een kleinstedelijk volkshuis van de interbellumperiode. Referentieobjecten in de kleinstedelijke context zijn de beschermde volkshuizen van Sint-Niklaas en Sint-Gillis.
Het grondplan, structuur en volume uit circa 1930 zijn voor de hoofdonderdelen van het complex quasi ongewijzigd. Het volkshuis is vrij gaaf bewaard en straalt originaliteit en kwaliteit uit. De originele en typerende interieurelementen zijn veelal aanwezig onder latere aankledingen.
De algemene vormgeving en architecturale en decoratieve detaillering van zowel exterieur als interieur is representatief voor de geometrische en modernistisch getinte art deco, die in Roeselare en West-Vlaanderen eerder zeldzaam is als stijluiting. De avant-gardistische stijlkeuze refereert sterk aan de aard van de progressieve socialistische opdrachtgever.
Bovendien zijn bepaalde interieurelementen, zoals de verlichtingsarmaturen in glas-in-lood en de marbriet lambrisering zowel artistiek, ambachtelijk als kunsthistorisch van uitzonderlijk belang en hoge kwaliteit.
Het interieur is niet enkel plaatselijk maar in zijn ruimere context van de periode wezenlijk merkwaardig.
Bovendien geldt het complex als een van de belangrijkste bewaard gebleven verwezenlijkingen binnen het oeuvre van architect G. Boghemans van Menen.
Het pand bevindt zich tevens op een beeldbepalende locatie aan het begin van de Ooststraat als visuele afsluiter van de Grote Markt gelegen quasi tegenover het stadhuis.
De structurele gezondheid en relatieve gaafheid van het complex versterken deze waarden.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een feest-, toneel- en filmzaal met bijhorend café dat een prominente rol speelde in hel culturele leven en het verenigingsleven van Roeselare van 1930 tot 1999.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Feestpaleis met café

Ooststraat 1, 3 (Roeselare)
Feestpaleis met café, administratieve lokalen en feestzaal gebouwd in opdracht van de Socialistische Maatschappij "De Voorzorg" naar ontwerp van G. Boghemans (Menen). In gebruikname in 1930.