Beschermd monument

Langgestrekte hoeve

Beschermd monument van 07-05-1975 tot heden
ID: 13747   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13747

Besluiten

Hoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 07-05-1975  ID: 834

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de langgesterkte hoeve langs de Sint-Clarastraat.


Waarden

De hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Langgestrekte hoeve

Sint-Clarastraat 48B (Brugge)
Voormalige 16de-17de-eeuwse hoeve van het langgestrekte type; oudste kern met opkamer aan de tuinzijde. In 1973, inrichten als burelencomplex naar ontwerp van architecten L. en P. Viérin (Brugge), daartoe wordt het bestaande volume ingrijpend verbouwd en wordt, palend aan de achterzijde en dwars op het hoofdgebouw, een nieuwe L-vormige vleugel opgetrokken.