Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen: boerenwoning op terp met omwalling en brug

Beschermd monument van 18-06-1985 tot heden

ID
13748
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13748

Beschrijving

De boerenwoning op terp met omwalling en brug behorende tot de hoeve met losse bestanddelen te Oeren, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het boerenhuis op terp met omwalling en brug, als volgt werden gemotiveerd: ”(Architectuur-) historische en artistieke waarde: het boerenhuis op terp met omwalling en brug, als 18de-eeuwse terpenhoeve met waardevol authentiek houtwerk."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000487, Hofstede en onmiddellijke omgeving, advies KCML (1985).


Waarden

Het boerenhuis op terp met omwalling en brug is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Oerenstraat 20 (Alveringem)
Ten westen van kerk gelegen hoeve met losse bestanddelen, midden de poldervlakte. Boerenhuis op omwalde terp, bereikbaar via een tweeledige boogbrug van baksteen, gemarkeerd door vierkante pijlers met vlakke dekplaat.