Beschermd monument

Twee pakhuizen van 1889 en 1895

Beschermd monument van 31-03-2003 tot heden
ID: 13749   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13749

Besluiten

Pakhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 31-03-2003  ID: 4015

Beschrijving

De twee pakhuizen aan de Kaaistraat te Roeselare zijn beschermd als monument. De bescherming omvat het westelijke pakhuis van 1895 en de straatgevel van het oostelijke pakhuis van 1889.


Waarden

De twee pakhuizen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als twee typologisch goed bewaarde voorbeelden van kleine pakhuizen waarvan één nog met een houten binnenstructuur en natuurstenen vloer op de begane grond (uitzonderlijk grote platen), natuurstenen elementen en puntgevels, te dateren uit de periode vóór 1900 (respectievelijk 1889 en 1895) gelegen aan de kop van het kanaal Leie (Ooigem) - Roeselare dat tussen 1863 en 1872 werd aangelegd. Zij dateren van kort na de aanleg van de kaaimuur op de rechter kanaaloever en zijn de materiële getuigen van de bedrijfsontwikkeling (met een belangrijk accent op de graanhandel) zoals deze zich voordeed in het havengebied van een kanaalhaven in het laatste kwart van de 19de eeuw alsook van de toenmalige opvattingen inzake bedrijfsarchitectuur.
Het gaat hier tevens om beeldbepalende elementen in dat deel van de haven dat het dichtst bij het stadscentrum gelegen is.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Twee pakhuizen van 1889 en 1895

Kaaistraat zonder nummer (Roeselare)
Twee magazijnen. Puntgevels van drie bouwlagen onder golfplaten zadeldak (nok loodrecht op straat). Donkerrode baksteenbouw met arduin voor onder meer onderdorpels en schampstenen.