Beschermd monument

Graansilo's in nieuwe zakelijkheid

Beschermd monument van 31-03-2003 tot heden

ID
13751
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13751

Besluiten

Graansilo's De Cuypere
definitieve beschermingsbesluiten: 31-03-2003  ID: 4016

Beschrijving

De graansilo's in nieuwe zakelijkheid, uit 1933 ontworpen door J. De Bruycker en aangepast door F. De Schrijver in 1949, zijn beschermd als monument.Waarden

De graansilo's in nieuwe zakelijkheid van 1933 in opdracht van M. De Cuypere zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

industrieel-archeologische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als een zeldzaam voorbeeld van een silogebouw uit 1933 opgetrokken volgens de toenmalige architecturale opvattingen behorende tot de nieuwe zakelijkheid en gelegen aan de kop van het kanaal Leie (Ooigem) - Roeselare dat tussen 1863 en 1872 werd aangelegd, de toepassing van beton als bouwmateriaal voor industriële gebouwen zoals dit in 1933 volgens de toenmalige bouwkundige opvattingen werd geconcipieerd, een silogebouw uit een latere fase van de silobouw tijdens het Interbellum waarbij men met een externe trappenschacht werkte die in onderhavig geval een uitkragend karakter kreeg.
Het gaat tevens om een materiële getuige van: De opvatting van een toenmalige ondernemer-bouwheer dat een bedrijfsgebouw een hedendaags, utilitair en vanuit architecturaal oogpunt toch een coherent uitzicht diende te hebben, de bedrijfsontwikkeling (in belangrijke mate geaccentueerd door de graanhandel) zoals deze zich circa 1930 voordeed in het havengebied van een kanaalhaven.
Daarenboven getuigt dit silogebouw van de architecturale en artistieke veelzijdigheid van architect J. De Bruycker die in de streek een belangrijke voortrekker is van een modernistische stijl in architectuur en design, van een strekking met grote aandacht voor esthetische details en dit in opdracht van de gegoede opdrachtgevers (dit in tegenstelling tot een andere strekking binnen het 'Modernisme' die vooral het zuiver utilitaire nastreeft).
Tenslotte betreft het een beeldbepalend element in dat deel van de haven dat het dichtst bij het stadscentrum gelegen is.

industrieel-archeologische waarde

industrieel-archeologische en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als een zeldzaam voorbeeld van een silogebouw uit 1933 opgetrokken volgens de toenmalige architecturale opvattingen behorende tot de nieuwe zakelijkheid en gelegen aan de kop van het kanaal Leie (Ooigem) - Roeselare dat tussen 1863 en 1872 werd aangelegd, de toepassing van beton als bouwmateriaal voor industriële gebouwen zoals dit in 1933 volgens de toenmalige bouwkundige opvattingen werd geconcipieerd, een silogebouw uit een latere fase van de silobouw tijdens het Interbellum waarbij men met een externe trappenschacht werkte die in onderhavig geval een uitkragend karakter kreeg.
Het gaat tevens om een materiële getuige van: De opvatting van een toenmalige ondernemer-bouwheer dat een bedrijfsgebouw een hedendaags, utilitair en vanuit architecturaal oogpunt toch een coherent uitzicht diende te hebben, de bedrijfsontwikkeling (in belangrijke mate geaccentueerd door de graanhandel) zoals deze zich circa 1930 voordeed in het havengebied van een kanaalhaven.
Daarenboven getuigt dit silogebouw van de architecturale en artistieke veelzijdigheid van architect J. De Bruycker die in de streek een belangrijke voortrekker is van een modernistische stijl in architectuur en design, van een strekking met grote aandacht voor esthetische details en dit in opdracht van de gegoede opdrachtgevers (dit in tegenstelling tot een andere strekking binnen het 'Modernisme' die vooral het zuiver utilitaire nastreeft).
Tenslotte betreft het een beeldbepalend element in dat deel van de haven dat het dichtst bij het stadscentrum gelegen is.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Graansilo's in nieuwe zakelijkheid

Trakelweg 4 (Roeselare)
Graansilo's in nieuwe zakelijkheid van zes bouwlagen naar ontwerp van Jozef De Bruycker (Roeselare) van 1933 in opdracht van M. De Cuypere. Betonbouw met beraapte voorgevel en bovenverdieping van gele baksteen.