Beschermd monument

Gedenkmuur wederopbouw Roeselare

Beschermd monument van 26-03-2010 tot heden
ID: 13752   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13752

Besluiten

Gedenkmuur en -teken
definitieve beschermingsbesluiten: 26-03-2010  ID: 4691

Beschrijving

De gedenkmuur uit 1925 herinnerend aan de wederopbouw van Roeselare na de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument.Waarden

De gedenkmuur ter herinnering aan de heropgebouwde stad Roeselare, toegewijd aan het Heilig Hart is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Als zijnde een merkwaardig gedenkteken van de hand van Josué Dupon. Dupon, afkomstig uit Ichtegem, zou vooral bekendheid verwerven met zijn dierensculpturen, onder meer voor de Antwerpse Zoo. De uitvoering met schijngevel in gele baksteen en de silhouetten van de stad verwijzen naar de wederopgebouwde stad. De combinatie van brons en gedeeltelijke vergulding is heel fraai uitgewerkt.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een gedenkteken ter herinnering aan een heropgebouwde stad en aan de toewijding van deze stad aan het Heilig Hart.
Hoewel heel wat gemeenten na de Eerste Wereldoorlog deels of volledig heropgebouwd dienden te worden, zijn er niet zoveel gedenktekens specifiek ter herinnering aan de wederopbouw gekend. De Heilig-Hart-devotie daarentegen raakte tijdens het interbellum bijzonder populair, wat onder meer leidde tot de oprichting van heel wat gedenktekens met het Heilig Hart als centraal thema. De stad Roeselare werd in 1925 toegewijd aan het Heilig Hart.

historische waarde

Als zijnde een gedenkteken ter herinnering aan een heropgebouwde stad en aan de toewijding van deze stad aan het Heilig Hart.
Hoewel heel wat gemeenten na de Eerste Wereldoorlog deels of volledig heropgebouwd dienden te worden, zijn er niet zoveel gedenktekens specifiek ter herinnering aan de wederopbouw gekend. De Heilig-Hart-devotie daarentegen raakte tijdens het interbellum bijzonder populair, wat onder meer leidde tot de oprichting van heel wat gedenktekens met het Heilig Hart als centraal thema. De stad Roeselare werd in 1925 toegewijd aan het Heilig Hart.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gedenkmuur wederopbouw Roeselare

Grote Markt zonder nummer (Roeselare)
Gedenkteken ter herinnering aan de wederopbouw van Roeselare en de toewijding van de stad aan het Heilig Hart. De toewijding van de stad aan het Heilig Hart vormde het hoogtepunt van het feestjaar 1925. Op 21 juni 1925, zijnde de feestdag van het Heilig Hart, werd de gedenkplaat onthuld.