Beschermd monument

Petroleum-Zuid: loods American Petroleum Company

Beschermd monument van 19-01-2016 tot heden

ID
13761
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13761

Besluiten

Loods American Petroleum Company van Petroleum-Zuid
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-2016  ID: 5865

Beschrijving

Deze bescherming betreft de loods van de American Petroleum Company op de site van Petroleum-Zuid.Waarden

De loods van de American Petroleum Company van Petroleum-Zuid is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Petroleum-Zuid in Antwerpen is als oudste petroleumhaven van België en één van de eerste in Europa, uniek en tegelijkertijd representatief voor de Tweede Industriële Revolutie. De opkomst en het groeiend gebruik van petroleum in diverse toepassingen vanaf het einde van de 19de eeuw had namelijk een uiterst belangrijke impact op de industriële, technologische, economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen in België en de wereld. Al sinds 1861 was Antwerpen de eerste petroleuminvoerder in Europa. Aan het begin van de 20ste eeuw werd aan de Schelde, ten zuidwesten van de binnenstad, de petroleumhaven Petroleum-Zuid aangelegd, die in de daaropvolgende decennia uitgroeide tot een belangrijke speler in de Europese petroleumindustrie. De loods van de American Petroleum Company, gebouwd voor de brand van 1904 voor de opslag van petroleumvaten, is een van de resterende materiële relicten op de site die getuigen van de geschiedenis en de ontwikkeling van Antwerpen als petroleumhaven en draagt bij tot de historische identiteit van Petroleum-Zuid. De APC-loods werd gebouwd voor de brand van 1904 en is daarmee één van de oudste gebouwen van Petroleum-Zuid. De loods werd gebouwd op het lot I dat als eerste lot werd ontwikkeld.

industrieel-archeologische waarde

De petroleumhaven Petroleum-Zuid werd voornamelijk gebruikt voor de overslag en opslag van petroleumproducten. Alle gebouwen en infrastructuur hebben een specifieke plaats en functionaliteit binnen dit industrieel proces en vormen een geheel, hoewel ze uit verschillende periodes dateren. De infrastructuur en gebouwen omvatten daarom verschillende categorieën, waaronder infrastructuur en gebouwen in functie van de overslag van petroleumproducten, infrastructuur en gebouwen in functie van de opslag van petroleumproducten, haveninfrastructuur, en andere bedrijfs-, nuts- en dienstgebouwen. Om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van deze specifieke industrie is het behoud van de context- en ensemblewaarde, de onderlinge visuele en inhoudelijke samenhang tussen de belangrijkste installaties, infrastructuur en gebouwen van essentieel belang. Slechts op die manier verankeren de erfgoedrelicten de industrieel-archeologische betekenis van deze plek. De APC-loods getuigt van een vroege fase in de opslag van petroleumproducten op Petroleum-Zuid. Aanvankelijk werden de petroleumproducten aangevoerd en opgeslagen in vaten. De APC-loods in baksteen met een betonnen gewelf werd voor dit doel gebouwd. Het tonvormig gewelf van de APC-loods is een heel vroeg voorbeeld van een gewapende betonnen schaalconstructie. De gewelven steunen op metalen, boogvormige I-profielen die in de bakstenen muren overgaan. De betonschaal bestaat uit drie lagen die telkens 1,5 tot 2 cm dik zijn. Er werd wapening aangebracht in zink, zowel getorst, gekruist als in horizontale stroken. De doelstelling was om een structuur te bouwen die een tijdlang kon weerstaan aan hoge temperaturen bij brand.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Lot I – Bedrijfsgebouwen American Petroleum Company

Naftaweg 21 (Antwerpen)
Ten zuiden van de Lakweg is een cluster bedrijfsgebouwen van de American Petroleum Company bewaard die tot de oudste en meest interessante behoren van Petroleum Zuid.