Beschermd monument

Hoeve De Kleine Bamburg

Beschermd monument van tot heden

ID
13765
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13765

Besluiten

Hoeve Kleine Bamburg met erf en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-09-1995  ID: 2925

Beschrijving

Hoeve De Kleine Bamburg te Westende-Dorp, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve Kleine Bamburg is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en historische, in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een voormalige uithoeve van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg, waarvan het onstaan kadert in de 12de-eeuwse ontginning van de streek door de abdij. De Kleine Bamburg is tevens een kwaliteitsvolle wederopbouwhoeve geïnspireerd op de streekeigen bouwwijze zoals aangegeven in het boek Fermes-Types et constructions rurales en West-Flandre (Brugge, 1918) van T. Raison en A. Ronse. Typerend zijn het volumespel, de toegangspoort, de streekeigen bouwelementen als tuitgevels met muurvlechtingen, en voornamelijk de markante dwarsschuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Kleine Bamburg

Schuddebeurzeweg 19 (Middelkerke)
Historische hoevesite ten westen van het kanaal Nieuwpoort-Plassendale; ontstaan uit 16de-eeuwse opsplitsing van de Grote Bamburg. Kwaliteitsvol heropgebouwd in begin jaren 1920, grosso modo volgens plan van architect Theo Raison (Brugge) uit 1916 en aansluitend bij de regionale hoevebouw.