Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve De Kleine Bamburg met erf en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
13767
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13767

Besluiten

Hoeve Kleine Bamburg met erf en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 08-09-1995  ID: 2925

Beschrijving

De bescherming omvat de reeds als monument beschermde hoeve De Kleine Bamburg met het erf en de onmiddellijke omgeving.Waarden

Het erf en omgeving van de hoeve Kleine Bamburg zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische waarde, historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een voormalige uithoeve van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg, waarvan het onstaan kadert in de 12de-eeuwse ontginning van de streek door de abdij. De Kleine Bamburg is tevens een kwaliteitsvolle wederopbouwhoeve geïnspireerd op de streekeigen bouwwijze zoals aangegeven in het boek Fermes-Types et constructions rurales en West-Flandre (Brugge, 1918) van T. Raison en A. Ronse. Typerend zijn het volumespel, de toegangspoort, de streekeigen bouwelementen als tuitgevels met muurvlechtingen, en voornamelijk de markante dwarsschuur.

historische waarde

historische waarde, historische, in casu architectuurhistorische waarde en sociaal-culturele waarde:
Als zijnde een voormalige uithoeve van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg, waarvan het onstaan kadert in de 12de-eeuwse ontginning van de streek door de abdij. De Kleine Bamburg is tevens een kwaliteitsvolle wederopbouwhoeve geïnspireerd op de streekeigen bouwwijze zoals aangegeven in het boek Fermes-Types et constructions rurales en West-Flandre (Brugge, 1918) van T. Raison en A. Ronse. Typerend zijn het volumespel, de toegangspoort, de streekeigen bouwelementen als tuitgevels met muurvlechtingen, en voornamelijk de markante dwarsschuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve De Kleine Bamburg

Schuddebeurzeweg 19 (Middelkerke)
Historische hoevesite ten westen van het kanaal Nieuwpoort-Plassendale; ontstaan uit 16de-eeuwse opsplitsing van de Grote Bamburg. Kwaliteitsvol heropgebouwd in begin jaren 1920, grosso modo volgens plan van architect Theo Raison (Brugge) uit 1916 en aansluitend bij de regionale hoevebouw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kanaal Nieuwpoort-Plassendale en omgeving Schuddebeurze

Lombardsijde, Slijpe, Westende (Middelkerke)
In deze ankerplaats ligt een overgangszone tussen duinen en polders. Het noordwestelijke zandige gedeelte was vroeger een binnenduincomplex. Deze duinen zijn lang beïnvloed geweest door erosie en begrazing. Omwille van de voedselarme, ontkalkte ondergrond en de begrazing komt een schrale heide- en graslandvegetatie voor. De westelijke graslanden vlakbij Lombardsijde kennen nog enkele knotbomenrijen. Het zuidelijke gedeelte behoort tot de polders en ligt frequent onder akkerland. Hier zorgen talrijke sloten en grachtjes met rietbegroeiing voor de afwatering van het gebied. De Schuddebeurzebeek is de voornaamste afwateringsader voor het gehele gebied. Opgaande bomenrijen accentueren het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. In het gebied zijn verschillende sporen van de Eerste Wereldoorlog.