Beschermd monument

Grand Hôtel Belle Vue: interieur

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden

ID: 13772   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13772

Besluiten

Belle-Vuehotel: interieur
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2958

Beschrijving

Het interieur van het voormalig Grand Hôtel Belle Vue te Westende, is beschermd als monument.Waarden

Het interieur van het Belle-Vue hotel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als uiting van de premodernistische richting in het werk van architect Octave Van Rysselberghe, die gekenmerkt wordt door een rationele architectuur met integratie van klassieke architectuurelementen. Dit interieur vertoont een grote coherentie met het reeds beschermde exterieur. Bovendien toont recent onderzoek aan dat de oorspronkelijke interieurs met originele kleurstelling vrij goed bewaard zijn.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Grand Hôtel Belle Vue

Zeedijk 300 (Middelkerke)
Voormalig "GRAND HÔTEL BELLE VUE", ook "ROTONDE" genaamd. Beschermd als monument (gevels en bedakingen) bij B.V.E. van 27.04.1983, uitbreiding van de bescherming tot het interieur bij M.B. van 10.11.1995.