Beschermd monument

Hotel Continental

Beschermd monument van 15-05-2001 tot heden

ID: 13777   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13777

Besluiten

Postkantoor en Hotel Continental
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2001  ID: 3706

Beschrijving

Voormalig hotel Continental te Middelkerke, is beschermd als monument.Waarden

Het voormalig hotel Continental, thans Mess der Officieren, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een voorbeeld van een vakantiehotel met een beeldbepalende ligging aan de Zeedijk, dat werd opgetrokken in de jaren 1920 en uitgebreid in 1937, net voor de doorbraak van het appartementstoerisme.
Als zijnde een gaaf bewaard eclectisch pand, tijdens het interbellum in twee fasen opgetrokken vermoedelijk volledig naar ontwerp van de architect Auguste Vereecke, die plaatselijk enorm bedrijvig is geweest.
Dergelijke eclectische voorbeelden worden erg zeldzaam aan de kust.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hotel Continental

Joseph Casselaan 3, Zeedijk 59 (Middelkerke)
* Zeedijk nr. 59. Voormalig hotel z.g. "CONTINENTAL". Beschermd als monument bij M.B. van 15.05.2001. Naamgeving cf. opschrift d.m.v. betonnen, witbeschilderde blokletters boven de kroonlijst; nu 'mess der officieren' (14de regiment luchtdoelartillerie). Imposant eclectisch gebouw uit de jaren 1920 - met uitbreiding van 1937 naar ontwerp van architect A. Vereecke (Middelkerke) - als laat