Beschermd monument

Villa in cottagestijl

Beschermd monument van 07-06-2001 tot heden

ID: 13779   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13779

Besluiten

Villa's
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-2001  ID: 3717

Beschrijving

De villa in cottagestijl te Westende, is beschermd als monument.Waarden

Priorijlaan 5 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een typerende vrijetijdsarchitectuur welke in het begin van de twintigste eeuw gangbaar was aan de Vlaamse kust. Hierbij was vooral de zogenaamde cottagestijl sterk in trek maar ook art nouveau-invloeden en meer eclectische stijlen werden toegepast bij het ontwerpen van de klassieke kustvilla's. De rijke - veelal Brusselse - bouwheren deden overwegend beroep op architecten uit hun woonplaats of op de Franse architect François Roussel, welke zich weldra permanent in Westende vestigde. Na de Eerste Wereldoorlog werd bij de wederopbouw van Westende-Bad hoofdzakelijk gekozen voor het herstel naar vooroorlogs ontwerp.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een schaars en waardevol relict van de periode van het elitaire kusttoerisme waarbij het rijke - veelal Brusselse - cliënteel onderdak vond in individuele vakantieverblijven. Het prestige van deze vakantieverblijven werd tevens in belangrijke mate bepaald door de nabijheid van de zeedijk en de tenniscourts van de N.V. Westend Tennis Club waar tijdens het Interbellum op initiatief van ir. M. Sigart en Paul de Borman toernooien werden gehouden met internationale allure.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Eenheidsbebouwing in cottagestijl

Priorijlaan 5-9 (Middelkerke)
* Priorijlaan nrs. 5-7-9. Eenheidsbebouwing in cottage-stijl; nr. 7, z.g. "L'ABRI". Beschermd als monument bij M.B. van 07.06.2001. Wederopbouwvilla's gesigneerd "FRANÇOIS ROUSSEL ARCHE" (Westende). Breedhuizen met souterrain en twee bouwlagen onder (kunst)leien zadeldaken. Arduinen souterrain en bordes waarboven gevelparementen in gele siersteen; nrs. 5 en 7 met bel-etage waarin driezijdi