Station Oostende

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Oostende
Deelgemeente Oostende
Straat Natiënkaai
Locatie Natiënkaai 1, Natiënkaai 5 (Oostende)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35013/309.1
  • OW000951

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Station Oostende

Natiënkaai 1, 5, Oostende (West-Vlaanderen)

Station, gebouwd als tweede zeestation "Oostende-Kaai" in 1907-1913 naar ontwerp van Otten en Seulen (Gent), "architectes de Chemins de fer de l'Etat" en uitgevoerd door aannemer Gebroeders Wittebort (Sint-Gillis, Brussel). Het zeestation is ontworpen als kopstation, de voorgevel naar de stad gericht, met de toegang ingeplant in de as van de brug over de zeesluis van de handelsdokken.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het station van Oostende is beschermd als monument. De bescherming omvat de voorgevel en de volumes gevormd door de twee torenlichamen en de middenhal van het station.

In het beschermingsdossier wordt de architectuurhistorische, artistieke en industrieel-archeologische waarde van het station Oostende-Kaai als volgt gemotiveerd: "het station Oostende-Kaai en meer bepaald de voorgevels en de volumes gevormd door de twee torenlichamen en de middenhal, als hoogwaardig voorbeeld van de vroeg 20ste-eeuwse stationsarchitectuur."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000459, Station Oostende-Kaai (S.N., 1983).

Waarden

De voorgevel en de volumes gevormd door de twee torenlichamen en de middenhal van het station 'Oostende Kaai' zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.