Beschermd monument

Cottage Shamrock

Beschermd monument van 07-06-2001 tot heden

ID: 13788   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13788

Besluiten

Villa's
definitieve beschermingsbesluiten: 07-06-2001  ID: 3717

Beschrijving

Cottage Shamrock te Westende, is beschermd als monument.Waarden

Villa Shamrock is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een typerende vrijetijdsarchitectuur welke in het begin van de twintigste eeuw gangbaar was aan de Vlaamse kust. Hierbij was vooral de zogenaamde cottagestijl sterk in trek maar ook art nouveau-invloeden en meer eclectische stijlen werden toegepast bij het ontwerpen van de klassieke kustvilla's. De rijke - veelal Brusselse - bouwheren deden overwegend beroep op architecten uit hun woonplaats of op de Franse architect François Roussel, welke zich weldra permanent in Westende vestigde. Na de Eerste Wereldoorlog werd bij de wederopbouw van Westende-Bad hoofdzakelijk gekozen voor het herstel naar vooroorlogs ontwerp.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een schaars en waardevol relict van de periode van het elitaire kusttoerisme waarbij het rijke - veelal Brusselse - cliënteel onderdak vond in individuele vakantieverblijven. Het prestige van deze vakantieverblijven werd tevens in belangrijke mate bepaald door de nabijheid van de zeedijk en de tenniscourts van de N.V. Westend Tennis Club waar tijdens het Interbellum op initiatief van ir. M. Sigart en Paul de Borman toernooien werden gehouden met internationale allure.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Cottage Shamrock

Priorijlaan 25 (Middelkerke)
* Priorijlaan nr. 25. Z.g. "SHAMROCK". Beschermd als monument bij M.B. van 07.06.2001. Cottage uit de wederopbouwperiode. Verhoogde begane grond waarop vier bouwlagen onder geknikt zadeldak (mechanische pannen) waarin vernieuwd dakvenster. Begane grond in arduin waarboven brede erker op arduinen consoles, bekronend balkon op vierde bouwlaag. Verzorgd houtwerk aan erker, onder meer met pse