Beschermd monument

Hoeve Groot Kalkaertsleen

Beschermd monument van 10-06-2002 tot heden

ID: 13793   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13793

Besluiten

Geografisch pakket Middelkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-2002  ID: 3871

Beschrijving

De omwalling inclusief de erftoegang en de muur naar de dwarsschuur, het boerenhuis, stallingen, de dwarsschuur, rosmolen, melkhuis/varkenshok en hondenhok van de historische hoeve Groot Kalkaertsleen te Leffinge, zijn beschermd als monument.Waarden

De omwalling inclusief de erftoegang en de muur naar de dwarsschuur, het boerenhuis, stallingen, de dwarsschuur, rosmolen, melkhuis/varkenshok en hondenhok van de historische hoeve Groot Kalkaertsleen, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een belangrijke historische site aangeduid op de Ferrariskaart als Cense Groot Galekaers Leen;
Als zijnde een hoeve die een visuele en historische eenheid vormt met het Klein Kalkaertsleen in de onmiddellijke omgeving aan de andere zijde van de Kalkaartweg;
Als zijnde een historisch erf met ruime rechthoekige omwalling en erftoegang gemarkeerd door verzorgde hekpijlers;
Als zijnde een hoeve met gaaf bewaarde witgekalkte volumes van boerenhuis, schuur, stalling en rosmolen grosso modo L-vormig opgesteld rondom het erf; de stallingen uit de jaren 1920 vallen dan weer op door de niet beschilderde baksteen;
Als omvattende een gaaf bewaard l8de-eeuws boerenhuis gemarkeerd door de opkamer en de aansluitende haakse volumes; tevens bewaarde interieurelementen zoals trapje met balusterleuning en deuren met bewaarde sloten en hengsels;
Als omvattende een l8de-eeuws stalvolume aansluitend bij het boerenhuis;
Als omvattende een gaaf bewaard 18de-eeuws schuurvolume met geïncorporeerd wagenhuis; bewaard krukgebint;
Als omvattende een uitzonderlijk gaaf bewaard rosmolenkarkas uit de tweede helft van de 19de eeuw;
Als omvattende verzorgde, niet witgekalkte stalvolumes uit de jaren 1920.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Groot Kalkaertsleen

Kalkaartweg 12 (Middelkerke)
* Kalkaartweg nr. 12. Historische hoeve z.g. "GROOT KALKAERTSLEEN" (cf. naambord). Beschermd als monument bij M.B. van 10.06.2002. Site aangeduid op Ferrariskaart (1770-1778) als "Cense Groot Galekaers Leen"; militaire stafkaarten uit de 19de eeuw vermelden "Kalkaertsleen Ferme". Gaaf bewaarde site uit de 18de eeuw op lichte verhevenheid midden een ruime rechthoekige omwalling met wilgenr