Hoeve 't Brouwerijhof

Beschermd monument van 10-06-2002 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Leffinge
Straat Legeweg
Locatie Legeweg 5 (Middelkerke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35011/339.1
  • OW001580

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve 't Brouwerijhof

Legeweg 5, Middelkerke (West-Vlaanderen)

* Legeweg nr. 5. Historische hoeve z.g. "'T BROUWERIJHOF " (cf. naambord). Beschermd als monument bij M.B. van 10.06.2002. De benaming verwijst naar voormalige brouwerij. Hoeve in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Lage witgekalkte bakstenen bestanddelen (gepikte plint) onder zadeldaken (Vlaamse pannen) opgesteld rondom een verhard erf, erftoegang ten oosten geflankeerd door kleine paarde

Beschrijving

De boerenwoning met stallingen en schuur, paardenstal en voormalige brouwerij van 't Brouwerijhof te Leffinge, zijn beschermd als monument.

Waarden

Het boerenhuis met stallingen en schuur, paardenstal en voormalige brouwerij van 't Brouwerijhof, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een gaaf bewaarde hoeve in kern opklimmend tot de l8de eeuw;
Als zijnde een goed voorbeeld van een hoeve waaraan een landelijke brouwerij gekoppeld was;
Als zijnde representatief voor de hoeve van het langgestrekte type tengevolge van de bij het boerenhuis aanpalende stallingen;
Als zijnde een hoeve met een erg open gezichtsveld vanuit het zuiden, gemarkeerd door de witgekalkte volumes onder pannen zadeldaken met opkamer onder hogere dakoverstek;
Als omvattende kleinere vrijstaande gebouwen zoals koeien- en paardenstal, en de voormalige brouwerij die mede het algemeen beeld van de hoeve bepalen;
Als omvattende een voormalige brouwerij sterk geritmeerd door deels rondbogige casementen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.