Beschermd monument

Gemeentehuis van Middelkerke

Beschermd monument van 10-06-2002 tot heden

ID: 13797   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13797

Besluiten

Geografisch pakket Middelkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-2002  ID: 3871

Beschrijving

Het gemeentehuis van Middelkerke is beschermd als monument.



Waarden

Het Gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een wederopbouwgemeentehuis;
Als zijnde een gebouw dat zijn statigheid ontleent aan de symmetrische opbouwen het leien schilddak met bekronende dakruiter; de fries in Torhouts aardewerk is een verwijzing naar de nabijheid van de zee;
Als omvattende een bewaard interieur dat een sprekende illustratie vormt van de openbare functie.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een beeldbepalend pand op de hoek van de Spermaliestraat en de Oostendelaan, samen met de kerk een belangrijk referentiepunt aan de weg Oostende-Nieuwpoort.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis van Middelkerke

Spermaliestraat 1 (Middelkerke)
* Spermaliestraat nr. 1/ Oostendelaan. Eclectisch getint GEMEENTEHUIS van 1924-1925 naar ontwerp van architect G. Van Damme (Oostende), beschermd als monument bij M.B. van 10.06.2002. Vestiging van de gemeentediensten in de voormalige pastorie in 1893. Vernietiging van de pastorie tijdens Eerste Wereldoorlog, wederopbouw op ongeveer dezelfde plaats. Inhuldigingsplaat (binnen): "STADHUIS OP