Beschermd monument

Waterreservoir Dronkenput

Beschermd monument van 10-06-2002 tot heden

ID
13799
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13799

Besluiten

Geografisch pakket Middelkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-2002  ID: 3871

Beschrijving

Het waterreservoir gekend als Dronkenput te Middelkerke, is beschermd als monument.Waarden

De zogenaamde Dronkenput is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een getuigenis van de vroege waternood van de groeiende badplaats Middelkerke.

industrieel-archeologische waarde

Als zijnde een belangrijke getuige van de vroege betonarchitectuur (1897), waarvan ook de blijkbaar nog niet erg accurate technieken en plaatskeuze getuigen.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een vroege toeristische attractie wat onder meer wordt geïllustreerd door prentbriefkaarten met poserende toeristen en wachter.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Waterreservoir Dronkenput

Kapelstraat zonder nummer (Middelkerke)
Betonnen watervergaar- en zuiveringsbak van circa veertien op acht meter en viereneenhalve meter diep. In 1897 gebouwd om de snel groeiende badplaats 's zomers van drinkwater te voorzien; het water zou aangevoerd worden van het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. Voor de ingebruikname werd de nog lege constructie door een stijging van de watertafel aan één zijde (hellingshoek van twaalf graden) omhoog geduwd.