Rentmeesterwoning met ommuurde tuin

Beschermd monument van 10-06-2011 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Steenokkerzeel
Straat Van Frachenlaan
Locatie Van Frachenlaan 1 (Steenokkerzeel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23081/110.1
  • 4.01/23081/128.1
  • OB001930

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Rentmeesterwoning met ommuurde tuin

Van Frachenlaan 1, Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant)

Personeelswoning met wagenhuis aan de straat, gebouwd rond 1880, tegen de achtergevel een wintertuin van 1889, het ensemble wordt omgeven door een ommuurde tuin met polygonaal paviljoentje.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De rentmeesterwoning van het Kasteel van Ham met ommuurde tuin te Steenokkerzeel, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige rentmeesterswoning van het kasteel van Ham met ommuurde tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door:

historische waarde

Rond 1880 opgetrokken door de familie de Croix van het kasteel van Ham op de zuidwestgrens van hun domein vormt deze rentmeesterswoning, sinds de verkoop en intensieve verkaveling van het domein in de jaren 1960, als schaars relict van de diverse kasteelaanhorigheden een unieke en nadrukkelijk in het centrum aanwezige getuige van aanzien en omvang van deze voormalige waterburchtsite.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Vrijwel intact bewaard en representatief voorbeeld van een rond 1880 te dateren kasteelaanhorigheid in casu een rentmeesterswoning in de vorm een vrijstaande, ruime en verzorgd gedetailleerde herenwoning in een classicerende, pittoreske baksteenarchitectuur die in 1889 achteraan werd uitgebreid met een fraaie gevelbrede, gebogen wintertuin. Een ommuurde tuin met aan straatzijde een conform het woonhuis afgewerkt wagenhuis en een elegant smeedijzeren hekken zorgen voor opmerkelijke typologische gaafheid en een hoge authenticiteit van het gehele ensemble.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.