Beschermd monument

Drie kleine villa's

Beschermd monument van 10-06-2002 tot heden

ID: 13814   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13814

Besluiten

Geografisch pakket Middelkerke
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-2002  ID: 3871

Beschrijving

Drie bijna identieke villa's van 1936 naar ontwerp van architect Pierre Vandervoort te Westende, zijn beschermd als monument.Waarden

De drie villa's zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde representatief voor de vooruitstrevende kustarchitectuur uit de jaren 1930 - eerder uitzonderlijk voor deze badplaats - confer vermelding in het toenmalig vooruitstrevend architectuurtijdschrift B√Ętir;
Als panden met gaaf bewaarde functionele indeling en originele interieurelementen (Oorlogsinvalidenlaan nr. 6, Portiekenlaan nr. 14).

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een beeldbepalend hoekpand.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Drie kleine villa's

Oorlogsinvalidenlaan 4-6, Portiekenlaan 14 (Middelkerke)
* Oorlogsinvalidenlaan nrs. 4-6/ Portiekenlaan nr. 14. Beschermd als monument bij M.B. van 10.06.2002. Drie bijna identieke kleine villa's, l.g. hoekhuis z.g. "ROSI" (cf. naamplaatje boven deur) van 1936 naar ontwerp van architect Pierre Vandervoort (Westende) en aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid, cf. kubistisch gevelparement met in- en uitspringende gevelvlakken onder rechte en ver