Beschermd monument

Garage Omnia Automobile en woongelegenheid

Beschermd monument van 10-10-2002 tot heden

ID: 13815   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13815

Besluiten

Garage Omnia Automobile (Georges Opstaele)
definitieve beschermingsbesluiten: 10-10-2002  ID: 3936

Beschrijving

De garage zogenaamd Omnia Automobile te Middelkerke, is beschermd als monument.Waarden

De voormalige Garage Omnia Automobile (Georges Opstaele) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als goed en zeldzaam vroeg voorbeeld van een garagegebouw van 1924 dat als dusdanig volgens de toen gangbare opvattingen inzake architectuur en werkplaatsinrichting (onder andere met elektrische drijfkracht) naar ontwerp van de plaatselijk actieve architect Eugène Deleye, op een strategische plaats, namelijk de toenmalig voornaamste verkeersader, werd geconcipieerd en gebouwd. Bepalend is hier tevens de inrichting van een bovenliggend appartement ten behoeve van de uitbater, wat de nauwe relatie tussen wonen en werken (bediening van een pompstation) illustreert. De uitbreiding uit 1928 en archivalische gegevens uit 1928, 1929, 1936 en 1940 betreffende het plaatsen van steeds meer benzinepompen en ondergrondse brandstoftanken illustreren de snelle evolutie van het autogebruik en dit zeker aan de kust met zijn groeiende toeristenbevolking - te Middelkerke betrof het ten andere vrij gegoede toeristen - en steeds betere verbindingswegen met het hinterland en andere belangrijke kustgemeenten zoals Oostende. Het betreft hier daarenboven een vroeg voorbeeld van een parkeergarage: de uitbreiding uit 1928 gebeurde onder andere met het oog op het verhuren van afzonderlijke parkeerboxen aan auto-eigenaren die niet over een privé-garage beschikten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Garage Omnia Automobile en woongelegenheid

Leopoldlaan 41-43 (Middelkerke)
Garage "OMNIA AUTOMOBILE" van 1924.