Onze-Lieve-Vrouw van den Zuidhoekkapel

Beschermd monument van 03-06-2005 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Wevelgem
Deelgemeente Moorsele
Straat Zuidhoekstraat
Locatie Zuidhoekstraat zonder nummer (Wevelgem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34041/624.1
  • 4.01/34041/727.1
  • OW002637

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Onze-Lieve-Vrouw van den Zuidhoekkapel

Zuidhoekstraat zonder nummer, Wevelgem (West-Vlaanderen)

Kapel, gelegen in een bocht, recht tegenover de hoeve van de familie Devlies-Spillebeen. Beschermd als monument bij M.B. van 3 juni 2005.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw van den Zuidhoekkapel is beschermd als monument.

Waarden

De kapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een representatief voorbeeld van een 19de-eeuwse wegkapel. Het bedehuisje wordt volgens de mutatieschetsen van het kadaster opgetrokken in circa 1859, doch staat reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (1835) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1845);
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een veldkapel, opgericht op privé-initiatief van notaris L. Denecker-Mersemans.

volkskundige waarde

Als zijnde een typisch voorbeeld van een wegkapel opgetrokken in de nabijheid van een hoeve, om deze te vrijwaren van brand of andere ongemakken;
Als zijnde een kenmerkend voorbeeld van een wegkapel opgetrokken in de tweede helft van de 19de eeuw, als gevolg van het dogma van de onbevlekte ontvangenis, afgekondigd in 1854 door paus Puis IX en het verschijnen van de Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes in 1858.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.