Beschermde archeologische site

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Beschermde archeologische site van tot heden

ID
13817
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13817

Besluiten

Spaanse Citadel
definitieve beschermingsbesluiten: 18-01-2016  ID: 5868

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Spaanse citadel van Zoutleeuw. De site ligt ten zuiden van de Stadssluisbeek en de Bethaniastraat. In het noordoosten loopt de grens gelijk met de westelijke perceelsgrenzen van de kavels aan de Stationsstraat. Vanaf de IJzerenweg worden de percelen aan de overzijde van de Stationsstraat meegenomen. De noordelijke grens wordt gevormd door de Pottebeek en de voetbalterreinen van voetbalclub RD Zoutleeuw. De westelijke grens loopt doorheen perceel 19 en langs de gemeentelijke composteerweide, volgt de IJzerenweg en eindigt aan de Kleine Gete.Waarden

De Spaanse citadel is beschermd als archeologische zone omwille van het algemeen belang gevormd door de:

cultuurhistorische waarde, wetenschappelijke waarde

De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw. De versterkingen getuigen van de uitzonderlijke militaire en politieke positie die de stad Zoutleeuw innam tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Het complex is dan ook een representatief voorbeeld van het Oud-Nederlands vestingsstelsel en citadelbouw met karakteristieke elementen: een glacis, bastions en wallen die grotendeels in aarde zijn opgetrokken. grote grachten, aarden katten op de bastions, gebruik van bedekte wegen en onderwallen, toevoegen van ravelijnen en halve manen. Deze locatie speelde reeds in de vroege middeleeuwen een belangrijke rol in de historische ontwikkeling van Zoutleeuw. De Sint-Sulpitiuskerk. de eerste parochiekerk van Zoutleeuw, vormde in de late middeleeuwen de kern van het dalscholierenklooster en functioneerde als garniwenskerk ten tijde van de citadelfase. De huidige ligging van de Spaanse Citadel, net buiten maar toch aansluitend bij de stadskern van Zoutleeuw, vergroot het unieke karakter en wetenschappelijke potentieel van de site. Het nog aanwezige archeologisch bodemarchief (zoals de laatmiddeleeuwse stadsmuur, de Koepoort, grachten en wallen, skeletresten) vormt niet alleen een belangrijke bron van informatie over de vroegste geschiedenis van het vroegmiddeleeuws gehucht Ophem met parochiekerk dat evolueerde naar een kloosterareaal intra muros, maar ook over nederzettingspatronen en de militaire geschiedenis van Zoutleeuw. Dankzij het enorme strategisch belang van de stad Zoutleeuw zijn niet alleen heel wat historische bronnen bewaard. maar vormt zowel het bouwkundig als archeologisch erfgoed van de stad een grote rijkdom. De potentiƫle kennisvermeerdering over het militair erfgoed is significant. Archeologisch onderzoek kan informatie opleveren over de manier waarop dergelijke sites zijn aangelegd, aangepast, onderhouden en ontmanteld. Bovendien huisvest de site een waardevolle fauna en flora. De site is een belangrijke archeologische en historische zone en dient behouden te worden als een belangrijke getuige enerzijds en met het oog op toekomstig onderzoek anderzijds.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Spaanse citadel van Zoutleeuw

Bethaniastraat, Koepoortstraat, Stationsstraat (Zoutleeuw)
De site van de Spaanse Citadel bevat zowel boven- als ondergronds nog archeologische restanten van de 14de-eeuwse stadsomwalling en 17de-eeuwse vesting met de citadel van Zoutleeuw.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.