Beschermd monument

Villa Maritza

Beschermd monument van 24-09-1996 tot heden

ID: 13822   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13822

Besluiten

Villa Maritza
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1996  ID: 3106

Beschrijving

Het eclectisch dijkhuis Villa Maritza is beschermd als monument. De bescherming omvat het imposante burgerhuis van omstreeks 1885, met inbegrip van het interieur dat begin 20ste eeuw werd aangepast.Waarden

Villa Maritza is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Representatief en hoogstaand voorbeeld van eclecticisme van 1885 (zie jaartal schouw), zowel wat het exterieur als het interieur betreft.

historische waarde

Zeldzaam restant van de zeedijkarchitectuur uit de Belle Epoque, toen de strandboulevard als typisch laat-19de-eeuws stedenbouwkundig verschijnsel vorm aannam te Oostende.

sociaal-culturele waarde

'Document' uit de elitaire periode van het kusttoerisme en aldus een schakel in het verhaal van de Oostendse zeedijk, die bovendien een positieve tegenwaarde vormt met de appartementsgebouwen in dezelfde gevelrij.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Maritza

Albert I-Promenade 76 (Oostende)
* Albert I-Promenade nr. 76. Z.g. "VILLA MARITZA", cf. opschrift in cartouches boven de deuren, oorspronkelijk "<italic>Villa Rosenda</italic>". Representatief en één van de zeldzame voorbeelden van de fin de siècle zeedijkbebouwing. Beschermd als monument bij M.B. van 24/09/1996.Eclectisch herenhuis type "dijkhuis", vlg. jaartal van salonschouw mogelijk opgetrokken ca. 1885 in opdracht va