Beschermd monument

Villa Maritza

Beschermd monument van tot heden

ID
13822
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/13822

Besluiten

Villa Maritza
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1996  ID: 3106

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het eclectisch dijkhuis Villa Maritza is beschermd als monument. De bescherming omvat het imposante burgerhuis van omstreeks 1885, met inbegrip van het interieur dat begin 20ste eeuw werd aangepast.Waarden

Villa Maritza is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Representatief en hoogstaand voorbeeld van eclecticisme van 1885 (zie jaartal schouw), zowel wat het exterieur als het interieur betreft.

historische waarde

Zeldzaam restant van de zeedijkarchitectuur uit de Belle Epoque, toen de strandboulevard als typisch laat-19de-eeuws stedenbouwkundig verschijnsel vorm aannam te Oostende.

sociaal-culturele waarde

'Document' uit de elitaire periode van het kusttoerisme en aldus een schakel in het verhaal van de Oostendse zeedijk, die bovendien een positieve tegenwaarde vormt met de appartementsgebouwen in dezelfde gevelrij.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Maritza

Albert I-Promenade 76 (Oostende)
Representatief en één van de zeldzame voorbeelden van de fin de siècle zeedijkbebouwing. Eclectisch herenhuis type "dijkhuis", volgens jaartal van salonschouw mogelijk opgetrokken circa 1885 in opdracht van een industrieel uit Anderlecht; thans restaurant. Breedhuis met souterrain, drie bouwlagen, twee zij- en één brede middentravee onder mansardedak (leien, pannen). In- en uitgezwenkte topgevel met arduinen bekleding.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.